Diplomatstaden – exklusivt och vackert i city

Området kallas Diplomatstaden efter de utländska beskickningar som efterhand kom att dominera den sammanhållna gruppen eleganta stora villor, merparten i tegel. Utgångspunkten för villabebyggelsen var Per Olof Hallmans slingrande gatunät som var klart 1912. Tidigare låg här vedgårdar och varv. “Mitt i byn” står Engelska kyrkan sedan 1913. Men den nygotiska byggnaden i röd sandsten från Roslagen uppfördes märkligt nog först 1866 i Vasastaden vid korsningen av nuvarande Wallingatan och Västmannagatan efter James Souttars ritningar.

Vid flyttningen utvidgades den något av arkitekten Sigge Cronstedt. Kyrkan står på Stockholms garnisons begravningsplats från 1860, flera gravar och gravstenar är bevarade. Villa Geber, byggd 1911-13 vid Nobelgatan 5, ritades av Ragnar Östberg för bankiren Philip Geber. Den som vill kan hitta flera paralleller till Stadshuset, t.ex. det svängda taket. Senare, 1924-27, gjorde Östberg upp ritningarna till den Tessininspirerade villan med platt tak vid Nobelgatan 13 för bokförläggaren Åke Bonnier – nu regeringens representationslokal.

I detta klassicismens decennium ondgjorde Östberg sig över Hallmans oregelbundna kvartersformer. Ivar Tengborn ritade Nobelgatan 3 för justitierådet Trygger och Nobelgatan 9/Laboratoriegatan 6 för industrimannen Knut Tillberg 1919, senare blev det bostad för Electroluxchefen Axel WennerGren och nu rymmer det Sydkoreas ambassad. Brittiske ambassadörens residens Nobelgatan 7/Laboratoriegatan 8 ritades av den brittiske arkitekten sir Richard Allison 1914-15.

Den del av Strandvägen som passerar genom Diplomatstaden har bytt namn till Dag Hammarskjölds väg. Ungern har sin ambassad vid Dag Hammarskjölds väg l0. Cyrillus Johansson gjorde ritningarna till nr 20, nu Turkiets ambassad från 1923, och Carl Westman ansvarade för nr 24 från 1919. Utmed Dag Hammarskjölds vägs norra sida, som nr 31, ligger den hårdbevakade och gallerförsedda modernistiska Amerikanska ambassaden, invigd 1955 och ritad av Rapson Sr van de Gracht.

Den lågmälda grannen Norska ambassaden med sina våningshöga fönster mellan spån- eller tegelklädda väggar kan betraktas som en kontrast. Ambassaden uppfördes 1950-52, ritad av Knut Knutsen. Påverkan från Frank Lloyd Wright och japansk arkitektur är tydlig; entre från Skarpögatan. Högre upp utmed Skarpögatan ligger Brittiska ambassaden och vid Gärdesgatan l0 återfinns Japans ambassad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *