Humlegården – välkänd park med gamla anor

Humlegården är vid sidan av Kungsträdgården stadens äldsta park. En kunglig kålgård med frukt och kryddor anlades 1586. Sitt namn fick parken av humleodlingarna som anlades 1619.

En lustträdgård skapades 1648 och mitt i parken lät drottning Ulrika Eleonora bygga en palladiansk Rotunda 1687, ritad av Tessin d.y., som öppnades även för allmänheten 1764 och en tid rymde en teater. Parken öppnades som stadspark 1869 och speglar alltjämt tidens ideal i gångvägar och trädplantering, även om lindalléerna är från drottning Kristinas tid – de är stadens äldsta bevarade parkträd. Rotundan revs för den stora Linnstatyn från 1885 av Frithiof Kjellberg. Från 1890-talet blev Humlegården känd som en kontaktplats för män som sökte män, inte minst beroende på de närbelägna kasernerna. När dagens park utformades anpassades den till Kungliga biblioteket som var under uppförande 1865-78, ett fint och för alla tillgängligt prov på tidens putsarkitektur med en vacker och välbevarad läsesal med gallerier burna av smäckra järnkolonner. Arkitekt var F.G.A. Dahl. De yttre flyglarna byggdes till 1920 och stadens goda berggrund möjliggjorde den underjordiska utvidgningen 1992-97. Samlandet av allt som tryckts i landet eller utgivits på svenska har pågått sedan 1661, dessutom köper biblioteket in internationell forskningslitteratur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *